StockFocus

PTT (Daily), 22/04/19 2:05:36 PM

Posted on
PTT (Daily), 22/04/19 2:05:36 PM

22/04/19 PTT (Daily), ทะลุสามเหลี่ยมได้น่าสนใจ ติดต้าน 50 บาท อาจจะยังไม่ผ่าน แต่หากผ่านได้เมื่อไหร่ก็สวยเลย Stock Today !!! View Blog: Click News for PTT

StockFocus

EA (Daily), 22/04/19 1:41:48 PM

Posted on
EA (Daily), 22/04/19 1:41:48 PM

22/04/19 EA (Daily), น่าจะยังไปต่อได้ แต่ขึ้นมาแรง อาจจะต้องพักให้นักลงทุนบางท่านขายทำกำไรออกมาให้หมดก่อน SL ที่ 51.5 Stock Today !!! View Blog: Click News for EA

StockFocus

SET (Daily), 22/04/19 12:38:14 PM

Posted on

22/04/19 SET (Daily), SET ยังคงเดินหน้าต่อไปหลังจากที่ให้ซื้อเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว บวกมาเกือย 30 จุด โดยที่ Trailing Stop ของเราอยู่ที่ 1665.3 รอขึ้นไปทำ เวฟ c ให้จบแล้วก็จะลงครับ Stock Today !!! View Blog: