StockFocus

BIG (Daily), 17/2/2018 11:21:13

Posted on

17/2/2018 BIG (Daily), Stock Today !!! แม้จะมีสัญญาณซื้อ มี bullish div แต่ก็ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่า trend หลักยังคงเป็นขาลงอยู่ หากราคาทะลุ 3.5 ได้ค่อยว่ากัน สำหรับสาย breakout ส่วนตัวมองว่าตลาดกล้องไม่ค่อยขยายตัวมากนัก เนื่องจาก smartphone มีคุณภาพกล้องดีขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มกล่อง compact ก็เลยถูกกระทบ อาจจะไม่ถึงขั้นตาย แต่คงไม่โต View Blog: Click News for BIG