คำอธิบายหัวข้อเรื่อง

  •   
  •   
  •  
  •  

คำอธิบายหัวข้อเรื่อง

ความหมายของ GLOW Buy@83.00 SL@81.54, 2300 units @5% of 199361 (Daily), 23/2/2018

GLOW คือ ชื่อหุ้น
Buy@83.00 คือ ซื้อที่ 83.00
SL@ 81.54 คือ จุดตัดขาดทุนที่ 81.54 หากต่ำว่า 81.54 ให้ขายขาดทุนทันที
2300 units @ 5% of 199361 คือ Money Management 5% ของ Port ประมาณ 2 แสนบาท คือ ลงทุน ซื้อหุ้นที่ 83.00 จำนวน 2,300 หุ้น โดยยอมรับการขาดทุนเอาไว้ 5% หรือ 1 หมื่นบาท ที่จุดตัดขาดทุน 81.54
(Dayly) คือ สัญญาณรายวัน ซึ่งเป็นระบบปานกลางของอะตอม
23/2/2018 คือ วันที่เกิดสัญญาณ

 

กรณีที่ไม่ได้ลงทุน 2 แสนบาท
หากจะลงทุนแค่ 2 หมื่นบาท ก็เอาเลข จำนวน units มาหารตามสัดส่วนเงินลงทุน เช่น ลงทุน 2 หมื่นบาท ก็เอา 2300 x 20000 / 200000 = 230 ปัดลงเหลือ 200 หุ้น จึงซื้อแค่ 200 หุ้น ยอมรับการขาดทุน 1000 บาท