Privacy Policy

 •   
 •   
 •  
 •  

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Stock.mc2plus.com

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์ Stock.mc2plus.com และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ เป็นสมาชิกสนับสนุนระบบสัญญาณหุ้น สมัครรับจดหมายข่าวทั่วไป
เมื่อคุณได้ทำรายการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต แต่อย่างไรก็ดี คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนก็ได้ สำหรับหมายเลขบัตรเครดิต เราไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนนี้เอาไว้

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นจะถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆดังนี้

  • ใช้สำหรับนำเสนอประสบการณ์การใช้งานเว็บพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ
   (ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำมาช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะแบบของคุณได้)
  • ใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์
   (เราพยายามปรับปรุงการบริการในเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากคุณ)
  • ใช้สำหรับปรับปรุงการบริการลูกค้า
   (ข้อมูลการใช้งานของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)
  • ใช้สำหรับทำรายการสั่งซื้อ
   ข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจะไม่ถูกนำไปเปิดเผย จำหน่าย ถ่ายโอน หรือถูกนำไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ยกเว้นใช้เพื่อดำเนินรายการซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่คุณเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น
  • ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น การตอบแบบสอบถาม หรือในการใช้งานเว็บไซต์กรณีต่างๆ
  • ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ
   อีเมล์ที่คุณกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ อาจจะถูกใช้ในการส่งรายละเอียดรายการสั่งซื้อ นอกจากนั้นอาจจะถูกนำมาใช้ในการส่งจดมายข่าวเกี่ยวกับข่าวสารบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในโอกาสต่างๆ

 

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เรามีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆ ข้อมูลทุกชนิดที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับการคุ้มครองด้วย ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการเข้ารหัส 256 บิท ชนิดล่าสุดของโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถทำสำเนาข้อมูลที่ออกจาก server ของเราสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ จะปลอดภัย
บริการออนไลน์ของเราใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Transport Layer Security (TLS1.2) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของ Stripe USA ซึ่งเป็น partner ของเราจะเป็นผู้เก็บเอาไว้ คุณสามารถที่จะเลือกเก็บหรือไม่ก็ได้ เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการใช้สำหรับเก็บข้อมูลผ่านทาง Web Browser (เฉพาะกรณีที่คุณยินยอม) เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่าง)
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ จดจำรายละเอียดการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคตได้เร็วขึ้น และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่หุ้นส่วนร่วม

เราไม่มีนโยบายในการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนตัวให้แก่หุ้นส่วนร่วม ซึ่งยกเว้นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ ตราบใดที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นตกลงที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ อย่างไรก็ดีเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหากเรามั่นใจว่าการเปิดเผยนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายการให้บริการของเว็บไซต์ อนึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกเปิดเผยให้กับบริษัทร่วมเพื่อใช้ในการตลาด หรือการโฆษณา หรือเพื่อการอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับสำหรับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่นี่

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้

Stock.mc2plus.com

U72A, 288-306, Wattle Steet, Ultimo, NSW 2007
อีเมล์: [email protected]
ติดต่อเรา: https://stock.mc2plus.com/contactus
โทรศัพท์ +61 2 9008 8030