Lost password

 •   
 •   
 •  
 •  

Member Agreement

ยินดีต้อนรับสู่ Stock@mc2plus, ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการของเรา คุณต้องอ่านและยอมรับในเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซด์นี้ รวมทั้งเงือนไขที่อาจจะมีการแก้ไขในอนาคต

Terms of Use

The information in this website is copyright owner by stock.mc2plus.com. Reading and forwarding of this information are allowed for visitor and its members. Copy of information is prohibited unless written permission from owner.

ประกาศสำคัญ

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลในอดีตของราคาหลักทรัพย์ มาทำการศึกษาสภาวะของราคาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรด้วยการสังเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงข้อมูลอื่นใดอีกด้วยสมมุติฐานว่าราคารับผลทุกอย่างแล้ว ผลของการสังเคราะห์นี้มาจากข้อมูลดิบที่อ้างอิงได้ ท่านสามารถหาข้อเท็จจริงดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแจ้งเตือนผู้ลงทุนทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เนื่องจากการให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไม่มีเจตนาชี้นำหรือให้คำแนะนำว่าควรจะซื้อหรือขายในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา4 และมาตรา240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จึงขอให้ระมัดระวังในการให้ความเห็น และการใช้ข้อมูล ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ ประกอบการพิจารณาลงทุน เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน เว็ปไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ stock.mc2plus.com ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผลการลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ

เมื่อผู้ลงทุนลงทะเบียนเป็นสมาชิกสนับสนุนในเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าผู้ลงทุนตกลงที่จะใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ปรากฏนี้ ขอให้ผู้ลงทุนตกลงบอกเลิกการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ทันทีโดยการบอกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยตนเองหรือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะสามารถได้รับข่าวสาจากทางเว็ปไซต์ ฟรี และหากท่านต้องการบริการพิเศษ เช่น สัญญาณซื้อขายของหุ้นทุกตัว ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุนแบบ VIP ได้ โดยท่านจะได้รับข้อมูลทุกอย่างในขอบเขตที่ท่านเลือกบริการเอาไว้

stock.mc2plus.com
1 กันยายน 2560

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Stock.mc2plus.com

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์ Stock.mc2plus.com และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ เป็นสมาชิกสนับสนุนระบบสัญญาณหุ้น สมัครรับจดหมายข่าวทั่วไป

เมื่อคุณได้ทำรายการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต แต่อย่างไรก็ดี คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนก็ได้ สำหรับหมายเลขบัตรเครดิต เราไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนนี้เอาไว้

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นจะถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆดังนี้

  • ใช้สำหรับนำเสนอประสบการณ์การใช้งานเว็บพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ
   (ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำมาช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะแบบของคุณได้)
  • ใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์
   (เราพยายามปรับปรุงการบริการในเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากคุณ)
  • ใช้สำหรับปรับปรุงการบริการลูกค้า
   (ข้อมูลการใช้งานของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)
  • ใช้สำหรับทำรายการสั่งซื้อ
   ข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจะไม่ถูกนำไปเปิดเผย จำหน่าย ถ่ายโอน หรือถูกนำไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ยกเว้นใช้เพื่อดำเนินรายการซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่คุณเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น
  • ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น การตอบแบบสอบถาม หรือในการใช้งานเว็บไซต์กรณีต่างๆ
  • ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ
   อีเมล์ที่คุณกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ อาจจะถูกใช้ในการส่งรายละเอียดรายการสั่งซื้อ นอกจากนั้นอาจจะถูกนำมาใช้ในการส่งจดมายข่าวเกี่ยวกับข่าวสารบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในโอกาสต่างๆ

 

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เรามีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆ ข้อมูลทุกชนิดที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับการคุ้มครองด้วย ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการเข้ารหัส 256 บิท ชนิดล่าสุดของโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถทำสำเนาข้อมูลที่ออกจาก server ของเราสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ จะปลอดภัย
บริการออนไลน์ของเราใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Transport Layer Security (TLS1.2) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของ Stripe USA ซึ่งเป็น partner ของเราจะเป็นผู้เก็บเอาไว้ คุณสามารถที่จะเลือกเก็บหรือไม่ก็ได้ เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการใช้สำหรับเก็บข้อมูลผ่านทาง Web Browser (เฉพาะกรณีที่คุณยินยอม) เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่าง)
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ จดจำรายละเอียดการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคตได้เร็วขึ้น และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่หุ้นส่วนร่วม

เราไม่มีนโยบายในการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนตัวให้แก่หุ้นส่วนร่วม ซึ่งยกเว้นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ ตราบใดที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นตกลงที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ อย่างไรก็ดีเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหากเรามั่นใจว่าการเปิดเผยนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายการให้บริการของเว็บไซต์ อนึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกเปิดเผยให้กับบริษัทร่วมเพื่อใช้ในการตลาด หรือการโฆษณา หรือเพื่อการอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับสำหรับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่นี่

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้

Stock.mc2plus.com

U72A, 288-306, Wattle Steet, Ultimo, NSW 2007
อีเมล์: admin@mc2plus.com
ติดต่อเรา: https://stock.mc2plus.com/contactus
โทรศัพท์ +61 2 9008 8030

The Agreement

โดยการลงชื่อข้างล่างและกด “I agree” คุณได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว