ThaiStockNews

เครือข่าย Solana กลับมาออนไลน์อีกครั้ง หลังล่มไปนานกว่า 24 ชั่วโมง

  •   
  •   
  •  
  •  

เครือข่าย Solana กลับมาออนไลน์อีกครั้ง หลังล่มไปนานกว่า 24 ชั่วโมง

วิศวกรเผยสามารถกู้คืนระบบบริการทั่วทั้งเครือข่าย Node-runner ของ Solana หลังจากเกิดเหตุขัดข้องนานกว่า 20 ชั่วโมง จากการเปิดเผยของ CoinDesk ระบุว่าเครื่องมือตรวจสอบบล็อกเชนของ Solana กลับมาออนไลน์อีกครั้งในช่วงเช้าของวันพุธ หลังจาก

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ September 15, 2021, 18:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *