ThaiStockNews

ผู้ว่า ฯ ธปท.ชี้เงินดิจิทัลเสี่ยงสูง เตือนลงทุนระมัดระวัง

  •   
  •   
  •  
  •  

ผู้ว่า ฯ ธปท.ชี้เงินดิจิทัลเสี่ยงสูง เตือนลงทุนระมัดระวัง

“เศรษฐพุฒิ” ผู้ว่าฯ ธปท. เผยแบงก์ชาติต้องปรับเปลี่ยนบทบาท เพื่อรองรับโลกการเงินในอนาคต ผ่าน 3 มิติหลัก หวังให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกรวดเร็ว รับมือการแข่งขันที่จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ภาคการเงินมากขึ้น ระบุระบบการเงิ

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ September 13, 2021, 21:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *