ThaiStockNews

นายแบงก์ร่วมถกอนาคตธนาคารพาณิชย์ไทย-ทบทวนแผน3ปี-เน้นโตยั่งยืน

  •   
  •   
  •  
  •  

นายแบงก์ร่วมถกอนาคตธนาคารพาณิชย์ไทย-ทบทวนแผน3ปี-เน้นโตยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวในงานสัมมนาเปิดเวที Virtual Forum Thailand Next episode 2 : The Future of Financial System อนาคตโลกการเงินในวันที่ 13 กันยายน 2564 ว่า เพื่อขับเคลื่อนให

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ September 13, 2021, 19:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *