ThaiStockNews

กคช.ขยายมาตรการช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าใหม่ถึง30ก.ย.64

  •   
  •   
  •  
  •  

กคช.ขยายมาตรการช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าใหม่ถึง30ก.ย.64

กระทรวงพม.โดยการเคหะแห่งชาติ ขยายกรอบมาตร การช่วยเหลือลูกค้าใหม่ออกไปถึง 30 ก.ย.64 เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์COVID – 19 ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เผยยอดขายที่อยู่อาศัยสะสม 9

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 22, 2021, 18:48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *