ThaiStockNews

ธปท.ระบุล็อกดาวน์ดึงจีดีพีติดลบ 2 %

  •   
  •   
  •  
  •  

ธปท.ระบุล็อกดาวน์ดึงจีดีพีติดลบ 2 %

ธปท.ระบุมาตรการล็อกดาวน์ กระทบจีดีพี กรณีที่แย่ที่สุด ส่งผลต่อเศรษฐกิจหดตัวติดลบ 2% หวังวัคซีน มาตรการการเงินการคลัง จะช่วยลดผลกระทบได้ ไม่กังวลหากรัฐกู้เงินเพิ่มทำให้เพดานหนี้สาธารณะเพิ่ม หากรัฐใช้จ่ายได้เร็ว ตรงจุดและที่สำคัญต้องมีวินัยทางการคลัง เตรียมมาตรการการเงิน-การคลัง รองรับ

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 22, 2021, 16:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *