ThaiStockNews

ตลท.ชวนทำภารกิจ “21-Day Challenge” ให้คุณ เลือกหุ้นได้ เทรดหุ้นเป็น”

  •   
  •   
  •  
  •  

ตลท.ชวนทำภารกิจ “21-Day Challenge” ให้คุณ เลือกหุ้นได้ เทรดหุ้นเป็น”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนผู้ลงทุนมือใหม่และผู้สนใจร่วมแคมเปญ “21-Day Challenge” ภารกิจท้าทายตัวเองใน 21 วัน ให้คุณเลือกหุ้นได้ เทรดหุ้นเป็น ด้วยการเรียนรู้และจดบันทึกความคืบหน้าของตัวเองทุกวัน ตลอด 21 วัน เพื่อเสริมสร้างนิสั

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 21, 2021, 22:29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *