ThaiStockNews

อสมท ตั้ง “เกษมศานต์” อาจารย์นิด้านั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

  •   
  •   
  •  
  •  

อสมท ตั้ง “เกษมศานต์” อาจารย์นิด้านั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

บอร์ด อสมท. เคาะแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ “เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์” อาจารย์จากนิด้า นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ เผยประวัติทำงานใกล้ชิดวงการตำรวจหลายตำแหน่ง

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 21, 2021, 16:03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *