ThaiStockNews

SCB กำไรสุทธิไตรมาส 2 จำนวน 8,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4%

  •   
  •   
  •  
  •  

SCB กำไรสุทธิไตรมาส 2 จำนวน 8,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4%

ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในไตรมาส 2 ของปี 2564 จำนวน 8,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองมีจำนวน 21,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 21, 2021, 13:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *