ThaiStockNews

วิจัยกรุงศรีปรับลดเป้า GDP โตเหลือ 1.2% จากสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น

  •   
  •   
  •  
  •  

วิจัยกรุงศรีปรับลดเป้า GDP โตเหลือ 1.2% จากสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น

ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)คาดการณ์ระบาดโควิด 19 รอบล่าสุดฉุด GDP ลงจากประมาณการเดิม 0.8% ตามอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า โดยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้เข้าสู่กรณีเลวร้ายที่วิจัยกรุงศรีเคยคาดการณ์ไว้

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 20, 2021, 12:51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *