ThaiStockNews

คลังจับมือหลายหน่วยงาน เดินหน้าบรรเทาภาระหนี้สิน ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต-เช่าซื้อรถยนต์

  •   
  •   
  •  
  •  

คลังจับมือหลายหน่วยงาน เดินหน้าบรรเทาภาระหนี้สิน ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต-เช่าซื้อรถยนต์

คลังจับมือหลายหน่วยงาน เดินหน้าบรรเทาภาระหนี้สิน ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ หาทางลดดอกเบี้ย ลดภาระรายย่อย

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ June 18, 2021, 15:51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *