ThaiStockNews

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ส่ง CIMB THAI Auto Loan Protection จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองนานสุด 7 ปี

  •   
  •   
  •  
  •  

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ส่ง CIMB THAI Auto Loan Protection จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองนานสุด 7 ปี

นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และนายวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำเสนอความคุ้

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ June 17, 2021, 19:06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *