ThaiStockNews

“ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป” เปิดลงทะเบียนลูกค้าองค์กร วัคซีนทางเลือก COVID-19

  •   
  •   
  •  
  •  

“ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป” เปิดลงทะเบียนลูกค้าองค์กร วัคซีนทางเลือก COVID-19

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เปิดรับลูกค้าองค์กรลงทะเบียนแสดงความสนใจรับวัคซีนทางเลือกขั้นต่ำตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต่อหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ https://vaccine-b2b.thg.co.th หลังปิดลงทะเบียนแก่ลูกค้าทั่วไป

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ June 11, 2021, 15:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *