ThaiStockNews

ซีไอเอ็มบี ไทยคว้า 3 รางวัล เวที Digital CX Awards 2021 ฟังก์ชั่นการใช้งานตอบโจทย์ช่วงโควิด

  •   
  •   
  •  
  •  

ซีไอเอ็มบี ไทยคว้า 3 รางวัล เวที Digital CX Awards 2021 ฟังก์ชั่นการใช้งานตอบโจทย์ช่วงโควิด

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เปิดเผยว่า บริการ

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ June 11, 2021, 11:36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *