ThaiStockNews

กำไรไตรมาส 4 กลุ่มแบงก์วูบ ต้นทุนสินเชื่อ-ตั้งสำรอง-NPL ฉุด

กำไรไตรมาส 4 กลุ่มแบงก์วูบ ต้นทุนสินเชื่อ-ตั้งสำรอง-NPL ฉุด

ภาพรวมกำไรของกลุ่มธนาคารปี 2564 คาดกลับมาฟื้นตัวขึ้นราว 12% จากปี 2563 มาที่ระดับ 1.4 แสนล้านบาท คาดแรงกดดันจากการตั้งสำรองฯ จะลดลง หลังจากแต่ละธนาคารเพิ่มการตั้งสำรองฯ ไปมากในปีที่ผ่านมา เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ January 13, 2021, 20:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *