ThaiStockNews

เซ็นทรัล รีเทลฯ จะเข้าซื้อกิจการซีโอแอล มูลค่า 1.22 หมื่นล้านบาท หรือหุ้นละ 19 บาท พร้อมเพิกถอนจากตลาดหุ้น

เซ็นทรัล รีเทลฯ จะเข้าซื้อกิจการซีโอแอล มูลค่า 1.22 หมื่นล้านบาท หรือหุ้นละ 19 บาท พร้อมเพิกถอนจากตลาดหุ้น

CRC จะเข้าซื้อกิจการ COL มูลค่า 1.22 หมื่นล้านบ. หรือหุ้นละ 19 บาท พร้อมเพิกถอนจาก ตลท. คาดจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาส 1/64 ทั้งนี้ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจค้าปลีกให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ September 15, 2020, 09:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *