ThaiStockNews

วิถีใหม่ไทยแลนด์ (ตอนที่ 3)

วิถีใหม่ไทยแลนด์ (ตอนที่ 3)

วิถีใหม่ไทยแลนด์ (ตอนที่ 3) : ปัญหาเรื่องขยะ (Waste) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Global issues ที่ทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ วิถีใหม่ไทยแลนด์ที่จะเดินหน้ารวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้ ควรนำประเด็นและการจัดการขยะมาเป็นเรื่องสำคัญท

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 31, 2020, 17:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *