ThaiStockNews

“ทรีนีตี้” คาด COVID-19 อาจทำเศรษฐกิจทรุดยาว 3 ปี แนะระวัง 7 ปัจจัยเสี่ยงปลาย Q3

“ทรีนีตี้” คาด COVID-19 อาจทำเศรษฐกิจทรุดยาว 3 ปี แนะระวัง 7 ปัจจัยเสี่ยงปลาย Q3

“ทรีนีตี้” คาดเศรษฐกิจไทยใช้เวลา 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี จึงจะฟื้นตัว กลับมาเติบโตเท่าช่วงก่อน COVID-19 ระบาด ด้านการลงทุนครึ่งปีหลังเกาะติด 7 ปัจจัยเสี่ยง คาดเกิดปลายไตรมาส 3 มองดัชนีไตรมาส 3 ปรับตัว Sideways กรอบกว้าง 1,250-1,450 จุด

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 1, 2020, 16:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *