ThaiStockNews

บล.ทรีนีตี้แนะนักลงทุนเกาะติด 7 ปัจจัยเสี่ยง

บล.ทรีนีตี้แนะนักลงทุนเกาะติด 7 ปัจจัยเสี่ยง

บล.ทรีนีตี้คาดเศรษฐกิจไทยใช้เวลา 2 ปีครึ่งถึง 3 ปีจึงจะฟื้นตัว กลับมาเติบโตเท่าช่วงก่อนโควิด-19 ระบาด ด้านการลงทุนครึ่งปีหลังเกาะติด 7 ปัจจัยเสี่ยง คาดเกิดปลายไตรมาส 3 มองดัชนีไตรมาส 3 ปรับตัว Sideways กรอบกว้าง 1,250-1,450 จุด

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 1, 2020, 15:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *