ThaiStockNews

กรุงศรีฯ ชี้แจงกรณีลูกค้าเงินฝากถูกกระทำทุจริตโดยกลุ่มมิจฉาชีพผ่านช่องทางออนไลน์

กรุงศรีฯ ชี้แจงกรณีลูกค้าเงินฝากถูกกระทำทุจริตโดยกลุ่มมิจฉาชีพผ่านช่องทางออนไลน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)ชี้แจงกรณีข่าวบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับลูกค้าธนาคารที่บัญชีเงินฝากถูกกระทำทุจริตโดยกลุ่มมิจฉาชีพผ่านช่องทางออนไลน์นั้น ธนาคารขอชี้แจงว่า ธนาคารได้ทำการตรวจสอบกรณีดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ในเบื้อง

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ May 24, 2020, 12:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *