ThaiStockNews

คลังย้ำกรุงไทยพร้อมรองรับลงทะเบียน 5 พันบาท

คลังย้ำกรุงไทยพร้อมรองรับลงทะเบียน 5 พันบาท

รมว.คลังย้ำ ธ.กรุงไทย พร้อมรองรับการลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาท ในช่วงเย็นพรุ่งนี้ ย้ำต้องการให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่อยากให้เดินทางมายังสาขาของธนาคาร

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ March 27, 2020, 14:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *