ThaiStockNews

กรุงศรีฯ ร่วมมือ TIP ออกประกัน COVID-19 เบี้ยประกันถูกคุ้มครองตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 99 ปี

กรุงศรีฯ ร่วมมือ TIP ออกประกัน COVID-19 เบี้ยประกันถูกคุ้มครองตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 99 ปี

ทิพยประกันภัย จับมือ กรุงศรี เปิดตัว “กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา” (COVID-19) ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาท รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้านบาทดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย จับมือ นายพง

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ February 21, 2020, 21:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *