ThaiStockNews

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ส้ม-ชมพูทำเลฮอตคอนโดปี 63

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ส้ม-ชมพูทำเลฮอตคอนโดปี 63

เปิดโผทำเลฮอตคอนโดฯแนวโน้มเติบโตดีในปี 2020 แนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีเหลือง สีชมพู ขณะที่เจริญนคร กรุงทนบุรี ตลาดพู รับอานิสงส์ไอคอนสยาม

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ January 2, 2020, 12:49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *