ThaiStockNews

‘พริมา มารีน’ มั่นใจศักยภาพพอร์ตกองเรือแกร่งดันภาพรวมธุรกิจขาขึ้น

‘พริมา มารีน’ มั่นใจศักยภาพพอร์ตกองเรือแกร่งดันภาพรวมธุรกิจขาขึ้น

พริมา มารีน’ แสดงศักยภาพกองเรือแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หลังไตรมาส 3/62 กองเรือขนส่งภายในประเทศและเรือ FSU ลำใหม่ เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าสร้างรายได้ รับจังหวะความต้องการใช้เรือในกลุ่มเรือขนส่งในประเทศและ FSU เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แล

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ September 13, 2019, 14:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *