ThaiStockNews

“เซ็นทรัล รีเทล” เซ็น15ปีเช่าศูกระจายสินค้าFPT

“เซ็นทรัล รีเทล” เซ็น15ปีเช่าศูกระจายสินค้าFPT

“เซ็นทรัล รีเทล” เซ็นสัญญาระยะยาว 15 ปี เช่าพื้นที่ พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel กว่า 75,000 ตารางเมตร จาก FPT คาดส.ค.63 ส่งมอบคลังสินค้าพร้อมศูนย์กระจายสินค้า

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ August 16, 2019, 11:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *