ThaiStockNews

เอเชีย กรีนฯจับมือ “ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น”ต่อยอดธุรกิจ

เอเชีย กรีนฯจับมือ “ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น”ต่อยอดธุรกิจ

เอเชีย กรีน เอนเนอจี ร่วมทุนกับพันธมิตร “ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น “ตั้งบริษัทร่วมทุน “ แอท เอนเนอจี โซลูชั่น ” จัดหาและให้บริการด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดไลน์ธุรกิจถ่านหินในปัจจุบัน ด้านผู้บริหารระบุการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ต่อยอดไลน์ธ

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ August 15, 2019, 14:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *