ThaiStockNews

บาทอ่อนค่าหลังธปท.ออกมาตรการ-กสิกรฯชี้ยังเผชิญหลากปัจจัย

บาทอ่อนค่าหลังธปท.ออกมาตรการ-กสิกรฯชี้ยังเผชิญหลากปัจจัย

ศูนย์วิจ้ยกสิกรไทยชี้มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทของแบงก์ชาติ ถือเป็นการลดช่องทางพักเงิน-ชะลอการแข็งค่าของเงินบาท แต่ในระยะต่อไปยังต้องติดตามผลในสภาวะที่ตลาดเงินยังต้องเผชิญกับปัจจัยที่หลากหลายในอนาคต

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 12, 2019, 17:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *