ThaiStockNews

“เอไอ เอนเนอร์จี” ส่งซิกครึ่งปีหลัง 62 เติบโตแข็งแกร่ง

“เอไอ เอนเนอร์จี” ส่งซิกครึ่งปีหลัง 62 เติบโตแข็งแกร่ง

“เอไอ เอนเนอร์จี” ส่งซิกปี 2562 ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังเติบโตเด่น รับผลบวกมาตรการรัฐสนับสนุนการใช้ B100หนุนความต้องการใช้ไบโอดีเซลสูงขึ้น เล็งปริมาณการจำหน่าย B100 แตะ 120 ล้านลิตร พร้อมเดินเครื่องโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 12, 2019, 14:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *