ThaiStockNews

บล.กสิกรไทย ปรับเป้า SET INDEX เป็น 1,775 จุด เล็งลุ้น 1,800 จุด

บล.กสิกรไทย ปรับเป้า SET INDEX เป็น 1,775 จุด เล็งลุ้น 1,800 จุด

บล.กสิกรไทย ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยเป็น 1,775 จุด จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 1,725 จุด แนะจับตา SET INDEX ลุ้นแตะ 1,800 จุด รับอานิสงส์ เฟดและอีซีบีผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ส่วนการเมืองในประเทศเห็นความชัดเจนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 9, 2019, 18:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *