ThaiStockNews

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดส่งออกไก่ไทยไปจีนโตกว่า 265%

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดส่งออกไก่ไทยไปจีนโตกว่า 265%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโตกว่า 265% หลังเกิดโรคระบาดในจีน อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องจับตาราคาไก่ภายในประเทศที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น หลังจากความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อการส่งออกไปจีนเติบโตแบบก้าวกระโดด

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 9, 2019, 16:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *