ThaiStockNews

ก.ล.ต. กล่าวโทษ “เอ็มอาร์ซี – บิซ” เปิดศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษ “เอ็มอาร์ซี – บิซ” เปิดศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท เอ็มอาร์ซี – บิซ จำกัด และกรรมการผู้มีอำนาจรายนายธนิท รัชชนนธนันกร ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีมีพฤติกรรมเข้าข่ายการเสนอขายและประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทั

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 8, 2019, 14:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *