ThaiStockNews

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบใหม่หนุนศก.ไทย เสริมรายได้ชุมชนโตกว่า3หมื่นลบ.

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบใหม่หนุนศก.ไทย เสริมรายได้ชุมชนโตกว่า3หมื่นลบ.

Airbnb แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก เผยผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจระบุว่า เจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก Airbnb ในไทยได้สร้างรายได้มากกว่า 3.38 หมื่นล้านบาทสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นในปี 2561** นอกจากนั้นยังพบว่า ชุมชนเจ้า

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 5, 2019, 22:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *