ThaiStockNews

สคร.เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

  •   
  •   
  •  
  •  

สคร.เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

สคร.เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ หลังโครงการรถไฟไทย-จีน,โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าช้า ชี้แนวโน้มดีขึ้น

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ June 14, 2019, 14:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *