ThaiStockNews

“คอลลิเออร์สฯ”คว้า 3 รางวัล International Property Awards2019-2020

  •   
  •   
  •  
  •  

“คอลลิเออร์สฯ”คว้า 3 รางวัล International Property Awards2019-2020

นางสาวสิริมา มั่นเพชร(ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัทฯ นายรัชภูมิ จงภักดี (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ นายบานาบี้ สเวนสัน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ที่ปรึกษาการลงทุน และนายวรวุฒิ รุทธิ์วารี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ที

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ May 18, 2019, 10:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *