ThaiStockNews

“แอล.พี.เอ็น.” โรดโชว์หุ้นกู้พันล้านขายนักลงทุนสถาบัน

  •   
  •   
  •  
  •  

“แอล.พี.เอ็น.” โรดโชว์หุ้นกู้พันล้านขายนักลงทุนสถาบัน

LPN โรดโชว์เสนอขายหุ้นกู้ที่มีเรทติ้งครั้งแรก วงเงิน 1,000 ล้านบาทให้แก่นักลงทุน ระบุ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มีแหล่งเงินทุน ระยะยาว ต้นทุนดอกเบี้ยคงที่ สอดคล้องกับโครงสร้าง

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ March 15, 2019, 12:36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *