ThaiStockNews

สศค.คาดการณ์จีดีพีปีนี้โต 4%-ส่งออกขยายตัว 4.5%

  •   
  •   
  •  
  •  

สศค.คาดการณ์จีดีพีปีนี้โต 4%-ส่งออกขยายตัว 4.5%

สศค.ประเมินตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 62 จะอยู่ที่ 4% ลดลงจากปีก่อน 0.1% ขณะที่ส่งออกลดลงจาก 6.7% เหลือ 4.5% พร้อมแนะจับตา 4 ปัจจัยเสี่ยง ด้านตัวเลยเดือนธ.ค. 61 ส่งออกหดตัว 1.72% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 38.

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ January 28, 2019, 19:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *