ThaiStockNews

วิริยะประกันภัย ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมปีนี้โต 5% – ลุยรับประกัยภัยตลาด Non-Motor

  •   
  •   
  •  
  •  

วิริยะประกันภัย ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมปีนี้โต 5% – ลุยรับประกัยภัยตลาด Non-Motor

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.วิริยะประกันภัย โดยนายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปี 2562 ตั้งเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่าอุตสาหกรรม หรือเติบโตประมาณ 5% โดยมี 2 แนวทาง คือ มุ่งเน้นการทำตลาดประกันภัยสุขภาพ ซึ่งจะพัฒนาและเปิดตัวแผนประกันุสขภาพหลากหลายแผน ทั้งเป็นแผนที่ถือเป็นนวัตกรรมความคุ้มครอง และแผนที่จะสนองรัยความต้องการของผู้บริโภค ตลอดไปถึงให้เป็นไปตามเป้าวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ที่ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงประหันภัยสุขภาพถ้วนหน้า และเข้าถึงมาตรฐานการรักษาที่ได้มาตรฐานสากลในระดับโลก และมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการสินไหมรถยนต์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและจุดขายของบริษัท ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนกว่า 5 ล้านกรมธรรม์

ทั้งนี้ ในการพัฒนาบริการนอกจากจะนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพแล้ว บริษัทยังเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความรู้และทักษะสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อมอบบริการที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย

สำหรับแผนการดำเนินงานด้านการประกันภัยที่มิใช่รถยนต์ (Non-Motor)  ในปี 62 บริษัทยังคงเน้นการขยายงานด้านประกันภัยบุคคลเป็นหลัก เพื่อรับประกันภัยไว้เองมากกว่าที่จะไปประกันภัยต่อ และจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีวิถีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม บริษัทได้มีการพัฒนากรมธรรม์ให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เชน กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่เหมาะกับธุรกิจขนาดย่อม โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมกับความเสียงของทรัพย์สินและการดาเนินธุรกิจในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายก็ยังแบ่งแยกตามประเภทของธุรกิจ

“ปีนี้บริษัทจะพัฒนาและเปิดตัวแผนประกันสุขภาพหลากหลายแผน เช่น แผนที่เป็นนวัตกรรมความคุ้มครอง และแผนที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงขยายกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non Motor)อย่างต่อเนื่องด้วย โดยตั้งเป้าหมายมีสัดส่วนรายได้ของกลุ่ม Non Motor แตะที่ระดับ 20% ใน 5 ปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 10%” นายอมร กล่าว

ขณะที่ผลประกอบการปี 61 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 37,920 ล้านบาท  เติบโต 4.86 % โดยมีผลงานด้านรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์โดดเด่นที่สุด โดถึง  11.25% ส่งผลให้สัดส่วนงานรับประกันเพิ่มขึ้นถึง 10% เป็นปีแรก ขณะที่งานด้านรับประกันภัยรถยนต์ยังครองสวนแบ่งการดลาดเป็นอันดับหนึ่ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 32 ด้วยส่วนแบ่งตลาด 24 90% มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์รวม 34,093 ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการด้านการลงทุน ในปี 61 บริษัทมีพอร์ตการลงทุน 62,715 ล้านบาท โดยสัดส่วนการลงทุนที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎของสำนักงานคปภ. จะต้องเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย และมีสภาพคล่องสูง ซึ่งสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็น เงินฝากในสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาครัฐ เป็นต้น

www.mitihoon.com

The post วิริยะประกันภัย ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมปีนี้โต 5% – ลุยรับประกัยภัยตลาด Non-Motor appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ March 1, 2019, 17:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *