ThaiStockNews

ธปท.พร้อมขยายมาตรการช่วยลูกหนี้หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ

  •   
  •   
  •  
  •  

ธปท.พร้อมขยายมาตรการช่วยลูกหนี้หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ

ธปท.ยอมรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ปัจจุบันอาจไม่เพียงพอท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 พร้อมพิจารณาขยายมาตรการเพิ่มเติมตามสถานการณ์ ไฟเขียวสถาบันการเงินขยายเวลาช่วยลูกหนี้เองได้แม้ครบกำหนดมาตรการของ ธปท.แล้ว

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ July 21, 2021, 13:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *