ThaiStockNews

KTC ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์พักหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.

  •   
  •   
  •  
  •  

KTC ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์พักหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.

เคทีซีเพิ่มมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ 2 รอบบัญชี แบ่งเบาภาระสมาชิกที่รับผลกระทบตรงจากโควิด-19 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.64

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ July 20, 2021, 18:36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *