ThaiStockNews

บลจ.ไทยพาณิชย์  จับจังหวะหุ้นทั่วโลก เป้าหมาย ‘ทริกเกอร์’ 7% ใน 7 เดือน

  •   
  •   
  •  
  •  

บลจ.ไทยพาณิชย์  จับจังหวะหุ้นทั่วโลก เป้าหมาย ‘ทริกเกอร์’ 7% ใน 7 เดือน

บลจ.ไทยพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างในหุ้นทั่วโลก เปิดขาย กองทุน SCBGTO มูลค่า 5,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 20 – 29 ก.ค. นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 7% ภายในระยะเวลา 7 เดือน

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ July 20, 2021, 12:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *