ThaiStockNews

BANPU ท็อปฟอร์ม

  •   
  •   
  •  
  •  

BANPU ท็อปฟอร์ม

จากหุ้นที่ถูกต่อว่าต่อขานว่าทำให้นักลงทุน “ติดดอย”  “ไม่เปรี้ยงไม่ปัง”  ราคามีแต่“ขาลง”  พี/อีลงมาถูก สารพัดจะต่อว่า

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ June 18, 2021, 08:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *