ThaiStockNews

กนง.มีมติเอกฉันท์ คง ‘ดอกเบี้ย’ รับศก.มีแนวโน้มชะลอตัวเหตุพิษโควิด

  •   
  •   
  •  
  •  

กนง.มีมติเอกฉันท์ คง ‘ดอกเบี้ย’ รับศก.มีแนวโน้มชะลอตัวเหตุพิษโควิด

กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 0.50% รับแนวโน้มเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลงมาก จากผลกระทบโควิด-19 ระลอก 3 ชี้จุดสำคัญคือการจัดหาและการกระจายวัคซีน ขณะที่มาตรการด้านการเงินมองการอัดฉีดสินเชื่อ-ปรับโครงสร้างหนี้แก้ไขตรงจุด มากกว่าลดดอกเบี้ย

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ May 5, 2021, 14:21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *