ThaiStockNews

ที่ประชุมรมว.คลังอาเซียน+3ชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจะฟื้นตัวในปีนี้

  •   
  •   
  •  
  •  

ที่ประชุมรมว.คลังอาเซียน+3ชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจะฟื้นตัวในปีนี้

ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3เห็นพ้องทิศทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปีนี้ เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ May 3, 2021, 17:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *