ThaiStockNews

ธ.ก.ส.ออกมาตรการสินเชื่อดอกต่ำพร้อมพักหนี้ช่วยลูกค้าเกษตร

  •   
  •   
  •  
  •  

ธ.ก.ส.ออกมาตรการสินเชื่อดอกต่ำพร้อมพักหนี้ช่วยลูกค้าเกษตร

ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อฟื้นฟูฯ และพักหนี้ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และสถาบันเกษตรกร ไม่ให้ถูกกดราคาบังคับขายทรัพย์สิน​วงเงินรวมหมื่นล้าน​ ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ May 3, 2021, 11:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *