ThaiStockNews

ภาวะการลงทุนที่อึดอัด

ภาวะการลงทุนที่อึดอัด

ส่องแนวทางการลงทุน ในภาวะการลงทุนที่เริ่มเข้าสู่ช่วงอึดอัด จากความผันผวนที่เกิดขึ้นช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งมาตรการการเปิดเมือง แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมถึงสถานการณ์เรือขนสินค้าขวางคลองซูเอตที่กระทบต่อหุ้นกลุ่มเดินเรือและโลจิสติกส์อย่างมาก

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ April 8, 2021, 06:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *