ThaiStockNews

ธปท.ชี้ ฐานะครัวเรือนเปราะบาง เงินออมวูบ หลังโควิด-19กระทบ

ธปท.ชี้ ฐานะครัวเรือนเปราะบาง เงินออมวูบ หลังโควิด-19กระทบ

ธปท.ชี้ โควิด-19รอบใหม่ กระทบประชาชนใช้จ่ายน้อยลง เหตุรายได้วูบ ทำให้ความสามารถในการใช้จ่ายลด สะท้อนเงินฝากรายเดือน ตั้งแต่พ.ย.2563 สำหรับกลุ่มผู้ที่มีเงินฝากต่ำกว่า 1แสนบาท พบเงินฝากลดลงต่อเนื่อง สะท้อนครัวเรือนเปราะบางเพิ่มขึ้น

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 16, 2021, 14:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *